Menu
Your Cart

«Akademnashr»

Brand: «Akademnashr» Код: 3832
«Хамса маъноларининг назмий баёни»     «Хамса» буюк бобокалонимиз Алишер Навоий ижодининг гулможи хисобланади. Мана, бир неча асрдан буён бу бебахо асар сўз санъати мухлисларини ҳайратга солиб келмоқда. Лекин вақт таъсирида тилимизда юз берган ўзгаришлар замонавий ўқувчинин..
240,000 сўм
Brand: «Akademnashr» Код: 3593
«Jahon adabiyoti: Modernizm va postmodernizm»Kitob ikki bo'limdan iborat. Birinchi asosiy bo'limda «Modernizm», «Modernizm va o'zbek adabiyoti», «Postmodernizm» hamda «Hozirgi zamon jahon adabiyoti muammolari» kabi tadqiqotlar, ikkinchi - ilova qismida mavzuga aloqador suhbatlar, maqolalar o'rin olg..
41,500 сўм
Brand: «Akademnashr» Код: 2474
«Elektr olami» Jamiyat taraqqiyotida elektrning o'rni beqiyos. Elektr tokining sirli xususiyatlarini anglab olishingiz kelajakda buyuk kashfiyotlarga qo'l urishingizga sabab bo'lar, ehtimol! Biz elektr toki va uning xususiyatlari haqida turli manbalardagi ma'lumotlarni umumlashtirib, mo'jaz qo'llan..
4,000 сўм
Brand: «Akademnashr» Код: 3663
«Koreyscha-o'zbekcha lug'at»Ushbu lug'at 10 mingdan ziyod eng kerakli so'z va so'z birikmalarini o'zida jamlagan, oxirida rasmli lug'at va jadvallar bilan to'ldirilgan. Lug'at mustaqil o'rganuvchilar, universitet talabalari va o'qituvchilari, koreys tilidan EPS-TOPIK imtihoniga tayyorlanuvchila..
24,000 сўм
Brand: «Akademnashr» Код: 2475
«Antiqa mantiq»(qo‘shimcha dars)Mazkur to‘plamdan arifmetik amallarga oid turli mazmundagi matnli masalalar, har xil mantiqiy savollar hamda tasviriy vosita orqali ifodalangan boshqotirmalar joy olgan. To‘plam shartli ravishda faqat matnli, matn va tasvirli hamda faqatgina tasvirdan iborat bo‘limlar..
4,000 сўм
Brand: «Akademnashr» Код: 3829
«18000 proficiency» (inglizcha-o'zbekcha lug'at)Bugungi kunda zamonaviy ilm-fan manbalarining asosiy qismi ingliz tilida ekani hech kimga sir emas. Bu tilni mukammal egallash ana shu bebaho xazina eshigini ochadi. Qo'lingizdagi lug'at so'zlarning ko'p ishlatilish darajasiga qarab tuzilgan bo'li..
29,000 сўм