Menu
Your Cart

«Бола - одоби билан азиз»

«Бола - одоби билан азиз»
«Бола - одоби билан азиз»
йўқ
«Бола - одоби билан азиз»
«Бола - одоби билан азиз»

«Бола - одоби билан азиз»

   “Бола - одоби билан азиз” китобида болалар одоб-ахлоқи ҳақида жуда керакли маълумотлар берилган. Мисол учун, уйда ва мактабда ўзини қандай тутиш лозимлиги, кўчада юриш одоблари, ота-онага, устозларга, қариндошларга қандай муомала қилиш ҳақида муҳим йўл-йўриқлар кўрсатилган. Шунингдек, бу китобдан болаларнинг дунёқарашини кенгайтирадиган қизиқ мавзулар ва ибратли ҳикоялар ҳам ўрин олган.
    Севикли фарзандларимиз бу китобни ўқиб, ҳаётнинг моҳиятини яхшироқ англаб етадилар, одоб-ахлоқ қоидаларини ўрганадилар, инсонларга ҳам, атроф-муҳит ва хайвонот оламига хам бирдек яхши муносабатда бўлиш нақадар муҳимлигини билиб оладилар.

Муаллиф: Зиёвуддин Рахим
Номи: «Бола - одоби билан азиз»
Нашриёт: «ШАРҚ»
Сана: 2020 йил
Ҳажми: 304 бет
ISBN: 978-9943-6605-6-4
Ўлчами: 60×90 1/16
Муқоваси: қаттиқ

Мундарижа        

Одоб нима?          

Нега инсон азиз ва мукаррам?        

Одоб олтиндан қиммат         

Одобли ва одобсиз бола         

Қайси бири яхшироқ?        

Дуоси мустажоб бола          

Луқмони Ҳакимнинг ўғлига насиҳатлари ( )       

Болалар тарбиясининг ўзига хос жиҳатлари       

Одобли бўлиш йўллари         

Одобли боланинг белгиси         

Ота ҳаққини адо этган ўғил          

Одобли бола бўлиш қийинми?         

Қизалоқлар одоби          

Инсон жисм ва руҳдан иборат         

Ухлаш одоблари          

Уйқуга тайёргарлик           

Уйқу одоблари           

Уйқудан эрта туришни ўрганинг        

Уйқудан эрта туриш учун нима қилиш керак?       

Эрта туришнинг фойдалари          

Уйғонгандан сўнг         

Уйғонгандан сўнг қилиш номаъқул 

ҳисобланган амаллар          

Луқмони Ҳакимнинг ўғлига насиҳатлари ( )       

Ҳожатхонага кириш ва ундан чиқиш одоблари       

Ҳожатхонага киришдан олдин         

Ҳожатхонага киргандан кейин        

Ҳожатхонада қилиш таъқиқланадиган ишлар       

Ҳожатхонадан чиқиш         

Озодалик соғлиқ сабабчиси          

Кўчада ҳолва еган бола         

Тоза тутиш керак бўлган нарсалар       

Тана аъзоларини тоза тутиш         

Ҳар бир соҳада тозалик муҳимдир       

Зарарли одатлардан узоқ бўлинг!       

Жанжалкаш бола          

Овқатланишдан олдин         

Овқатлaнишга тайёргарлик          

Ёши катта биринчи бошлайди         

Овқатланиш пайтида         

Овқатланиш пайтидаги ёқимсиз ишлар       

Овқатлангандан сўнг бажариладиган ишлар       

Ҳикоя           

Беркинмачоқ ўйини          

Болалар учун нонуштанинг фойдаси        

Ҳалол ризқ ва ҳалол меҳнат          

Болалар луғати:           

Ҳаром луқма            

Қулининг қулидан нарса сўрамаган одам      

Нима учун кийим кийилади?        

Кийим кийиш ва ечиш одоблари        

Кийим турлари          

Кийиш мумкин бўлмаган кийимлар        

Кийимларни тоза сақлаш        

Тоза кийим – покиза табиат         

Устки кийимлар          

Кўйлак ва ички кийимлар         

Оёқ қийимлари           

Дастрўмол           

Аҳмаднинг яхши иши         

Нарсаларни тоза тутиш          

Буюмлар тозалиги         

Китоблар           

Ўқув қуроллари           

Сочиқ, тиш чўтка ва кўрпа-ёстиқлар        

Техник жиҳозлар ва ўйинчоқлар        

Уй ва хоналарни озода сақлаш          

Роҳат ва тарбия маскани         

Меҳмонхона           

Ётоқхона ва дарсхона         

Ошхона ва омбор         

Ҳовли, йўлак ва ҳаммом         

Қўшнисини ўйлаган Зокир        

Ўқувчининг уйидаги одоби         

Ўқувчининг мактабдаги одоби        

Ўқимаган боланинг оқибати         

Кўчада юриш одоби           

Ҳақиқий паҳлавон ким?         

Фарзанд ота-онаси учун  нима қилиши керак?      

Она фазилати          

Ота фазилати          

Сен ота-онангга қандай яхшилик қила оласан?       

Ота-онага яхшилик қилиш         

Ота-она ўрнини ҳеч ким босолмайди       

Фарзанд ота-онадан доим қарздор        

Фарзанд онанинг бир бўлагидир!       

Бойиш “йўли”ни топган бола         

Ота-онага қандай муносабатда бўлиш керак?      

Ака-ука ва опа-сингилларимиз 

олдидаги вазифаларимиз         

Кичикнинг ўзидан каттани ҳурмат қилиши 

ва каттанинг ўзидан кичикка меҳрибонлиги      

Каттанинг ўзидан кичикка меҳрибонлиги      

Ҳикоя           

Ҳикмат           

Одамларни ҳурмат қилиш        

Нақадар ёмон иш         

Одамларнинг ҳурмати нима билан ўлчанади?       

Чиройли муомала – бола зийнати        

Насиҳатлар           

Олим бўлган чўпон          

Зиёрат қилиш одоби          

Яхшиликнинг мукофоти         

Уйимизга меҳмон келганда         

Сахий Абу Ҳанифа         

Рухсат сўраш одоби           

Ожиз одамларга меҳрибонлик қилиш        

Ожизларга меҳрибонлик олийжанобликдир       

Садоқатли хизматкор мукофоти        

Дўст танлаш ва уларни ҳурмат қилиш       

Жамият олдидаги вазифалар         

Жонзотларга шафқатли бўлиш        

Мушукка озор берган бола        

Навоий бобомиз ибрати         

Меҳрибон Ҳасан           

Мушукка айланган шер          

Саломлашиш одоби           

Ҳикмат            

Ҳақиқий дўстлик қадри          

Сўзлашиш ва муомала одоби          

Турли ҳолатларга қандай муносабат 

билдириш ҳақида           

Ақлли боланинг жавоби         

Жамоат жойларда одобсизлик саналган ишлар       

Тилни бефойда сўзлардан тийиш        

Ҳикматлар             

Тилини тиймаган бола          

Сир сақлаш            

Бировларни ёмонламаслик          

Ғийбат эвазига қилинган яхшилик          

Чақимчилик иллати           

Саккиз хил таом ва бир оғиз ғийбат         

Мақтанчоқ бўлманг!          

Ҳикмат            

Баҳоуддин Нақшбанднинг каромати         

Ўйнаш одоби            

Ҳикоя            

Вақтни тежаш ва умр қадрига етиш         

Мақоллар           

Ҳикмат            

Ёшлик қадрига етиш           

Кундалик ишларни тартибга солиш         

Тежамкорлик            

Исрофдан сақланинг!          

Фойдали насиҳатлар          

Бахилликдан узоқ бўлинг!          

Тўртга бўлинган олма          

Бахиллик оқибати           

Ўртача бўлишни одат қилинг!         

Фойдали насиҳатлар          

Телевизорни меъёрида кўринг!         

Болалар телевизорни қанча вақт кўришлари мумкин?       

Ёмон сифатларни билиб олинг!         

Илм олиш фазилати          

Ривоят             

Ҳеч ким олим бўлиб туғилмас         

Доим олға қадам ташланг!           

Илм олиш сирлари            

Чет тилларни ўрганиш          

Ақл-идрок фазилати           

Донолар хислати           

Ўғри топилди           

Истеъдод ва қобилият           

Ўз ҳақингни тани, бировнинг ҳаққидан қўрқ!       

Кўйлаги ямоқ бола            

Чироқнинг ёғи кимники?         

Шижоат ва жасорат           

Жасур ўғлон            

Дангасаликдан узоқ бўл!          

Эътиборли бўлиш            

Ҳар бир қўй ўз оёғидан          

Меҳнаткашлик камолот омили         

Мақоллар           

Омонат            

Ҳикоя            

Алдоқчи Фаррух жазо олди          

Ростгўйлик фазилати          

Ёлғончи бола            

Фойдали насиҳатлар            

Тил ва дил бирлиги           

Ваъдаси устидан чиқиш         

Фойдали насиҳатлар          

Ишончли Муҳаммад          

Сабрли бўлишни ўрганинг!          

Қаноатли бўлиш фазилати           

Фойдали насиҳатлар          

Очкўзлик оқибати           

Отнинг туёқлари нечта?         

Кечиримли бўлиш фазилати         

Камтаринлик – зийнат           

Сарой қаерда?            

Шукр қилиш фазилати          

Ҳавас қилиб яшанг!           

Ҳасаддан узоқ бўлинг!           

Ота-боболаримиз ўгитлари          

Фойдаланилган манбалар          


Тавсия ёзиш

Изоҳ: HTML is not translated!
Ёмон Яхши
«Бола - одоби билан азиз»
42 000 сўм
  • Stock: йўқ
  • Код: 1209
  • Вазни: 1.00кг
  • ISBN: 9789943660564
Сотилган сони: 116
Кўрилган сони: 47445
Сайтимиз ишлашини яхшилаш учун биз cookie-файллардан ва шунга ўхшаш бошқа технологиялардан фойдаланамиз. Талаб ва шартлар.